Program sprievodných podujatí bude známy v roku 2021.