SLOVENSKO

Slovenská republika je vnútrozemský štát v strednej Európe. Vznikol 1. januára 1993 rozdelením Česko-Slovenska. Ústava Slovenskej republiky bola podpísaná 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Slovensko susedí s Českom, Rakúskom, Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 členom Schengenského priestoru a od 1. januára 2009 členom eurozóny.
Slovensko je mladá progresívna krajina. Patrí k najmladším prírastkom na mape sveta.

Slovenské územie osídľovali už od najstarších dôb. Postupne sa na ňom rozvíjali viaceré kultúry, ktoré v 4. storočí pred Kristom zasiahla expanzia Keltov a na prelome letopočtov germánsko-rímske súperenie. V dobe sťahovania národov začali prichádzať na slovenské územie prví slovanskí obyvatelia. Po Samovej ríši v polovici 7. storočia, ktorej centrálnu časť tvorilo územie Slovenska, a Nitrianskom kniežatstve na začiatku 9. storočia tu vznikla v roku 833 Veľkomoravská ríša – prvý spoločný štát predkov Čechov a Slovákov. Po páde Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia sa Slovensko a jeho obyvateľstvo na dlhé tisícročie stali súčasťou mnohonárodnostnej monarchie.
Až prvá svetová vojna zaktivizovala odpor proti Rakúsko-Uhorsku, ktorý vyvrcholil v roku 1918 vyhlásením deklarácie o vytvorení Československej republiky. Demokratizácia spoločnosti po roku 1989 vyplavila na povrch viacero problémov, ktoré mali za následok rozpad spoločného štátu Čechov a Slovákov a vznik samostatnej Slovenskej republiky (1. januára 1993). Od mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie. V decembri 2007 sa stalo súčasťou schengenského priestoru a od 1. januára 2009 sa prijatím meny euro zaradilo aj medzi krajiny Európskej menovej únie.
Úspešných Slovákov je možné nájsť v mnohých oblastiach. Spomeňme napríklad, že Jozef Murgaš vynašiel bezdrôtový telegraf, Ján Bahýľ dostal patent na zostavenie vrtuľníka, Štefan Banič vymyslel padák, Aurel Stodola je zakladateľ teórie parných a plynových turbín, Jozef Maximilián Petzval sa preslávil pri vývoji fotografických objektívov.
Slovensko mnohí charakterizujú ako krajinu kontrastov. Návštevníkom sa mení pred očami a zároveň je všetko a všade blízko. Rozlohou neveľká krajina, ktorej hlavné mesto Bratislava leží na európskom veľtoku Dunaji, ponúka kombináciu kultúrnych tradícií a prírodného bohatstva. Z deviatich národných parkov je rozlohou najväčším a najstarším Tatranský národný park. Tatry sú dominantné slovenské pohorie a disponujú turisticky lákavými miestami. Najvyšším bodom Slovenska je vrchol Gerlachovského štítu (2655 m n. m.).
Vzhľadom na geografickú polohu bolo územie Slovenska vždy významnou križovatkou obchodu a kultúr. Na relatívne malom území nachádzame vplyvy a pozostatky západných aj východných kultúr či náboženstiev. Na neveľkom priestore sa nachádza vyše 100 hradov a zámkov a minimálne dvakrát toľko kaštieľov postavených v rôznych historických epochách. Spišský hrad a jeho okolie, obce a mestá Vlkolínec, Banská Štiavnica, Bardejov či drevené kostolíky karpatského oblúka lákajú ročne tisíce návštevníkov a sú aj na zozname kultúrnych pamiatok UNESCO. Návštevník Slovenska by nemal vynechať ani návštevu kúpeľov, blahodarné účinky pre telo ponúkajú Piešťany, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice či Bardejovské kúpele.

VIAC INFORMÁCIÍ O SLOVENSKU http://slovakia.travel