LOGO

Vizuálne nadväzuje na jeho úspešného predchodcu, logo Európskeho mesta športu, s ktorým mali  obyvatelia Banskej Bystrice možnosť stretávať sa po uplynulé roky. Pri logu EMŠ bola hlavná symbolika v tvare uzla, prezentujúceho silu spojenia športov, nové logo pre letný EYOF 2022 zase symbolizuje víťazstvo.

Mladý banskobystrický grafik a animátor Marián Dieneš, autor loga, zachytil symbol víťazstva prostredníctvom viacerých motívov, napr. bežkyne pretínajúcej cieľovú pásku či olympijského ohňa. Symboliku loga podčiarkol príchodom olympijských farieb do mesta Banská Bystrica, ktoré sa transformujú do erbu mesta v tvare medaily.

 

 

MASKOT 

Podoba maskota bude známa čoskoro.