Ako sa stať dobrovoľníkom

Proces prihlásenia sa za dobrovoľníka na EYOF Banská Bystrica 2022 je jednoduchý. Predovšetkým je potrebné si prečítať podmienky, ktoré od dobrovoľníkov očakávame a budeme vyžadovať. Následne je potrebné sa oboznámiť s postupom registrácie a registrovať sa.

Registráciu dobrovoľníkov spúšťame 11. marca 2021.

Proces po registrácii

Online pohovor

Každý uchádzač, ktorý sa registroval a má záujem stať sa súčasťou dobrovoľníckeho tímu „I am Volunteer EYOF 2022“, musí absolvovať online pohovor.

Online pohovory sa uskutočnia v nových termínoch, ktoré čoskoro zverejníme.

Školenia a tréning

  • Všeobecné školenie*

Školenie je zamerané na oboznámenie sa s významom dobrovoľníckej činnosti na EYOF Banská Bystrica 2022, s právami a povinnosťami dobrovoľníka a prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Ďalšie témy: Zachovanie sa v prípade mimoriadnych situácií. Zdravie a ochrana života, bezpečnosť a bezpečnosť ochrana zdravia pri práci. Diskusia a podpis zmluvy o dobrovoľníckej činnosti medzi dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.

  • Špecializované školenie I.*

Školenie je zamerané na teoretický tréning a vzdelávanie týkajúce sa konkrétnych činností, ktoré budú dobrovoľníci vykonávať na dobrovoľníckej pozícii počas EYOF Banská Bystrica 2022.

  • Špecializované školenie II.

Školenie je zamerané na praktický tréning a oboznámenie sa s konkrétnymi činnosťami, ktoré budú dobrovoľníci vykonávať na mieste ich určenia.

* Všeobecné a špecializované školenie I. sa budú konať v jeden deň. Školenia bude možné absolvovať pomocou online vzdelávania (e-learning).

Sprievodné podujatia pre dobrovoľníkov

Sprievodné podujatia pre dobrovoľníkov sú jednodňové akcie zamerané na spoznávanie sa a prehlbovanie vzťahov medzi dobrovoľníkmi, aby vytvorili jeden tím.

Účasť na podujatiach je dobrovoľná a ich priebeh je neformálny. Sprievodné podujatia majú rôzny charakter a sú prednostne určené pre sekciu dobrovoľníkov.

O pripravovaných sprievodných podujatiach budeme informovať už registrovaných dobrovoľníkov prostredníctvom dobrovoľníckeho portálu a Newslettrov.

Účasť na Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici 2022

Registrovaní dobrovoľníci, ktorí absolvovali osobný pohovor, zúčastnili sa na testovacom podujatí, absolvovali všeobecné a špecializované školenie, podpísali zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a získali dobrovoľnícku uniformu, budú vykonávať dobrovoľnícku službu.

Viac o podmienkach a dobrovoľníckej službe sa dozviete v sekcii dobrovoľnícka služba.